Czech English

Informace pro studenty

  • Chtěli byste na KMA psát svoji bakalářskou, diplomovou či PhD práci a přitom byste se nejprve rádi seznámili s tím, "co kdo na katedře dělá"? Klikněte na odkaz Výzkum a seznamujte se.
  • Obecná doporučení studentům kombinovaného studia programu matematika najdete zde.
Pro další (specifické) informace čtěte dále.

Studentské semináře, podporované KMA

  • Korespondenční seminář aneb "PRA(žský)SE(minář)", vedený studenty MFF pro studenty středních škol, kteří mají zájem o matematiku.
  • Řešitelský seminář je určen zejména pro studenty nižších ročníků MFF UK. Kromě řešení řady zajímavých příkladů a problémů slouží také jako přípravný a nominační seminář pro různé mezinárodní matematické vysokoškolské "olympiády", například IMC - International Mathematics Competition for University Students.

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Rigorózní zkouška (titul RNDr.)

Doktorské (PhD) studium

Některé další odkazy